Klachten

Klachten

Bent u klant?
Indien u een klacht heeft over uw taxivervoer door een VTN taxi, dan kunt u dat kenbaar maken op taxiklacht.nl (onafhankelijk orgaan voor taxiklachten).

Telefonisch indienen
U kunt ook telefonisch een klacht indienen via 0900 202 18 81
(€0,13 per minuut)

Bent u een gecertificeerde chauffeur van een taxibedrijf?
De precieze invulling van de klachtenregeling is in voorbereiding bij het bestuur en gaat binnenkort van start. U kunt uw klacht en/of compliment invullen in onderstaand formulier. De stichting draagt zorg voor een zorgvuldige afhandeling van uw klacht.